Wspólnik mniejszościowy korzysta z przywilejów kodeksowych

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 21/07/2015

Marcin Borkowski

Wspólnikowi, który nie posiada większości udziałów, w umowie spółki z o.o. można przyznać dodatkowe uprawnienia. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy wspólnik mniejszościowy może korzystać z przywilejów w sytuacji, gdy umowa spółki nie zawiera takich zapisów.

Pobierz PDF