W umowie należy podać, jaki wkład wnosi każdy ze wspólników

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 12/11/2012

Marcin Borkowski

Zasady zawiązywania spółki jawnej są uproszczone. Wymaga się jedynie, żeby umowa takiej spółki była zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal wskazuje jakie postanowienia koniecznie powinni zawrzeć wspólnicy w umowie tej spółki.

 

Pobierz PDF