Spółka musi być powiadomiona o zmianie właściciela udziałów

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 06/05/2014

Marcin Borkowski

Kodeks spółek handlowych nakłada określone zobowiązania na zbywcę oraz nabywcę udziałów w spółce z o.o. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy od wykonania tych obowiązków uzależniona jest możliwość korzystania z uprawnień wspólnika spółki.

Pobierz PDF