Spadkobierca wspólnika uzyska status komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 14/03/2014

Marcin Borkowski

W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może zażądać przekształcenia jej w spółkę komandytową i przyznania mu statusu komandytariusza. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jak wówczas powinno prawidłowo przebiegać tego rodzaju przekształcenie.

Pobierz PDF