Sąd rejestrowy wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 17/02/2015

Marcin Borkowski

Dr Marcin Borkowski opisuje wymogi formalne jakie należy spełnić, składając do KRS wniosek po zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobierz PDF