RODO: nowy i zmieniony obowiązek informacyjny

Bieżące opinie i komentarze | eGospodarka.pl | 20/10/2017

Michał Tuszyński

RODO zdecydowanie rozszerza obowiązek informacyjny jaki Administratorzy Danych Osobowych będą musieli spełnić w stosunku do osób, których dane osobowe pobierają a następnie przetwarzają. Istotnym jest przeanalizowanie preambuły RODO w jej 60 motywie oraz treści art. 12 i 13 RODO. 

Istotą motywu numer 60 preambuły RODO pozostaje określenie rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Co za tym idzie, każdy Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych. Ponadto, należy poinformować osobę, której dane dotyczą, o fakcie profilowania oraz o konsekwencjach takiego profilowania. Jeżeli gromadzi się dane osobowe od osoby, której dane dotyczą, należy ją też poinformować czy ma ona obowiązek je podać oraz o konsekwencjach ich niepodania. Informacje te można przekazać w połączeniu ze standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. - opisuje Michał Tuszyński w serwisie eGospodarka.pl.

Pełna treść artykułu dostępna pod linkiem.