Recharakteryzacja w cenach transferowych – wątpliwości nie ma końca

Bieżące opinie i komentarze | „Rzeczpospolita” | 23/10/2022

Radosław Chudy, Katarzyna Górecka-Granat

Fiskus próbuje ingerować w przedmiot transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi przed formalnym wprowadzeniem takiej możliwości w ustawach o PIT i o CIT. Oliwy do ognia w tej materii dolewa niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. Radosław Chudy i Katarzyna Górecka-Granat z zespołu cen transferowych w GWW analizują nowy wyrok NSA o sygn. II FSK 2508/19 pod kątem cen transeforywch i zagadnienia recharakteryzacji transakcji w oparciu o starsze przepisy prawnopodatkowe.

 

https://www.rp.pl/podatki/art37279351-recharakteryzacja-w-cenach-transferowych-watpliwosci-nie-ma-konca