Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 07/09/2020

Marcin Borkowski

Postępowanie upadłościowe kojarzy się nam ze żmudną i długotrwałą procedurą zmierzającą do zakończenia działalności zadłużonego podmiotu. Jej efekty najczęściej nie zadowalają żadnej ze stron. Upadły traci swój majątek i kończy działalność, a wierzyciele odzyskują znikomą część swoich wierzytelności.

Pozytywnie ocenić należy jednak zmiany procedury upadłościowej, które dotyczą przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Zaletą przygotowanej likwidacji jest możliwość przyspieszonego zbycia majątku upadłego i pozyskania środków na zaspokojenie wierzycieli.

Więcej na temat tzw. pre-packi pisze w swoim artykule na Lexplorers.pl dr Marcin Borkowski.

Link do artykułu: http://lexplorers.pl/pre-pack-czyli-upadlosc-pod-kontrola/