Podatkowa ulga na badania i rozwój

Bieżące opinie i komentarze | Wprost | 22/03/2018

Piotr Czajka, Michał Tuszyński

Szczegółowe rozwiązania prawne opisujące zasady skorzystania z ulgi zostały opisane zarówno w ustawie o PIT (w art. 26e-26g) jak i ustawie o CIT (w art. 18d-18e). Oznacza to w praktyce, iż z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy niezależnie od formy prowadzonej działalności – możliwość taka przysługuje bowiem zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym - mec. Piotr Czajka i mec. Michał Tuszyński w komentarzu do zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pełna treść komentarz w linku.