Plan podziału spółki określa też przejmowane prawa i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze | „Dziennik Gazeta Prawna” | 14/12/2021

Marcin Borkowski

Doktor Marcin Borkowski, radca prawny w GWW, wyjaśnia w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak działa tzw. wydzielenie, czyli sposób podziału spółki kapitałowej. Odpowiada m.in. na pytanie, jakie prawa i obowiązki przechodzą na nową spółkę.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: <https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8313287,plan-podzialu-spolki-prawa-i-obowiazki.html>.