Odpowiedzialność nowych wspólników może się różnić

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 21/01/2014

Marcin Borkowski

Przepisy umożliwiają dokonanie zmiany w składzie wspólników spółki osobowej. Taka zmiana w szczególności może polegać na przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jakich formalnych wymogów należy dochować w takim przypadku.

Pobierz PDF