Modyfikacja celów polityki regulacyjnej w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej

Artykuły w prasie specjalistycznej | internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny | 01/01/2020

Wojciech Krupa

W pierwszym wydaniu 2020 r. pisma Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) znajdziemy artykuł "Modyfikacja celów polityki regulacyjnej w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej" autorstwa eksperta w zakresie prawa telekomunikacji, of counsel GWW, Wojciecha Krupy.

Kluczowe zmiany w zmodyfikowanych celach poliktyki regulacyjnej określone w w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej obejmują kwestie promowania inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności, a także wzmocnienie celu polegającego na budowie jednolitego rynku wewnętrznego. Z kolei rosnąca rola platform internetowych skutkuje próbą objęcia regulacjami dla sektora łączności elektronicznej dostawców usług OTT. Wojciech Krupa analizuje jakie przyczyny stoją za zmianami w stosunku do dotychczasowej polityki regulacyjnej, a także jaki może być ich wpływ na funkcjonowanie rynku łączności elektronicznej w UE.

Kwartalnik iKAR jest czasopismem naukowym wydawanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). http://ikar.wz.uw.edu.pl/

Artykuł dostępny w linku: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/64/07.pdf