Modele w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego

Artykuły w prasie specjalistycznej | Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego | 03/07/2010

Paweł Rożyński

Procedura zamówień publicznych pozwala dostosować prowadzone postępowania do specyficznych potrzeb zamawiającego. Nie daje ona jednak pełnej możliwości prowadzenia bardziej skomplikowanych inwestycji. Procedura ta nie pozwala bowiem na uczestniczenie przez partnerów prywatnych w przedsięwzięciu realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie wspólnej realizacji przedsięwzięcia i podziału ryzyk z tym przedsięwzięciem związanych. - piszą radca prawny Grzegorz Kowalik i Paweł Rożyński.

 

Pobierz PDF