Kapitał zapasowy na pokrycie strat spółki akcyjnej

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 19/11/2013

Marcin Borkowski

Wszystkie spółki kapitałowe muszą posiadać kapitał zakładowy, jego wysokość odpowiada łącznej wartości udziałów lub akcji danej spółki. Czy spółki kapitałowe muszą też dodatkowo dysponować kapitałem zapasowym lub rezerwowym? – wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.

Pobierz PDF