Jakie są skutki podatkowe przeniesienia nieruchomości do innej spółki

Artykuły w prasie specjalistycznej | Biuletyn Głównego Księgowego, INFOR PL S.A., nr 12/2015 | 20/12/2015

Ewa Leszczyńska

PROBLEM

Prowadzimy spółkę z o.o. W celu uzyskania środków na inwestycje rozważamy przeniesienie posiadanych nieruchomości do innej spółki (niepowiązanej z nami). Po przeniesieniu nieruchomości nadal chcielibyśmy je użytkować, np. poprzez najem. Jakie będą skutki podatkowe w obu spółkach (naszej i tej, do której nieruchomości zostaną przeniesione), jeśli przeniesienie nastąpi przez sprzedaż, aport, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jeszcze w innej formie, która byłaby korzystna?

RADA

Skutki podatkowe każdej z proponowanych form przeniesienia nieruchomości wymagają odrębnego omówienia. Ponadto jeśli chodzi o inną korzystną formę przeniesienia nieruchomości niż wymienione w pytaniu, można jeszcze rozważyć leasing zwrotny. Szczegóły w uzasadnieniu.

Pełna treść publikacji do pobrania w formacie pdf.

Pobierz PDF