Jakie są skutki podatkowe podziału majątku likwidowanej spółki z o.o. pomiędzy udziałowców

Artykuły w prasie specjalistycznej | Biuletyn Głównego Księgowego, INFOR PL S.A | 20/10/2015

Ewa Leszczyńska

PROBLEM

Spółka z o.o., której udziałowcami są osoby fizyczne, została postawiona w stan likwidacji w 2014 r. Osiągnięty zysk za 2013 r. został przeksięgowany na konto kapitału podstawowego. Z tego tytułu w 2014 r. odprowadzono podatek zgodnie z deklaracją PIT-8AR. Czy obecnie, dzieląc majątek spółki (podział tylko kwoty kapitału podstawowego i środków pieniężnych na koncie firmowym), firma powinna opodatkować różnicę między wartością kapitału podstawowego i wpłatą pierwotnego kapitału? Czy powinna od kwoty kapitału podstawowego odjąć również wcześniej opodatkowany przeksięgowany na kapitał podstawowy zysk za 2013 r.? Kwota wpłaty na kapitał podstawowy przy zakładaniu spółki wyniosła 5000 zł. Kwota zysku za 2013 r.: 30 000 zł. Obecna kwota kapitału podstawowego do podziału: 35 000 zł. Kwota do opodatkowania wyniesie 35 000 zł czy 0 zł?

RADA

Ze względu na fakt, że w przedstawionym stanie faktycznym koszt nabycia udziałów wyniósł 35 000 zł (jest to wartość, jaką udziałowiec wpłacił tytułem nabycia udziałów), wypłata kapitału podstawowego (zakładowego) w związku z likwidacją spółki z o.o. nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) u udziałowców. Należy jednak mieć na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegała różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (np. środkami z konta) a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów.

Pełna treść publikacji do pobrania w formacie pdf.

Pobierz PDF