Jakie korzyści z przekształcenia spółki jawnej w komandytową mogą osiągnąć wspólnicy

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 30/05/2011

Marcin Borkowski

Wspólnicy w spółce jawnej odpowiadają za jej zobowiązania całym majątkiem. (...) W spółce komandytowej przynajmniej jeden z jej wspólników ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania (komplementariusz). Natomiast pozostali wspólnicy (komandytariusze), o ile wniosą do spółki wkłady nie niższe niż dowolnie określona w umowie spółki suma komandytowa, mogą zostać całkowicie wyłączeni od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. (...) Artykuł radcy prawnego, Marcina Borkowskiego.

 

Pobierz PDF