Fiskus domyka furtkę do optymalizacji

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 19/12/2016

Tomasz Krzywański

Od nowego roku wchodzi w życie ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1926). W efekcie interpretacje indywidualne wydane przed wejściem w życie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (przed 15 lipca 2016 roku), a które dadzą korzyści podatkowe od 1 stycznia 2017 roku, przestaną chronić podatników. Zmiany przepisów i ich skutki komentuje Tomasz Krzywański z zespołu Private Client.

KOMENTARZ | Tomasz Krzywański, prawnik w zespole Private Client GWW

Nowelizacja przepisów podatkowych z dnia 29 listopada to nie tylko zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku i opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Niejako „przy okazji” uchwalono też przepis rozszerzający zastosowanie klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Klauzula weszła w życie 15 lipca 2016 r. i miała zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po tym dniu. Wyjątek stanowili podatnicy, którzy uzyskali wcześniej indywidualną interpretację podatkową. Ich klauzula nie obejmowała niezależnie od tego kiedy powstała korzyść.

Ostatnią zmianą przepisów ustawodawca postanowił zamknąć również i tą furtkę. Jeżeli więc korzyść podatkowa powstanie u podatnika po 1 stycznia 2017 r. to mogą mieć w jego przypadku zastosowanie przepisy klauzuli, niezależnie od tego kiedy uzyskał on interpretację podatkową. Pamiętajmy, że korzyść podatkową należy rozumieć szeroko, przykładowo: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie jego powstania, obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Niezależnie jednak od powyższej nowelizacji dwie rzeczy pozostają stałe. Po pierwsze, „próg istotności”, czyli wysokość osiągniętej w ciągu roku korzyści podatkowej, od której może mieć zastosowanie klauzula to sto tysięcy złotych. Po drugie, klauzulę stosować może tylko Minister Finansów. Innymi słowy w postępowaniu przed wszystkimi innymi organami interpretacja chroni w takim samym stopniu jak dotychczas. W postępowaniu klauzulowym interpretacja może utracić tę moc tylko na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Finansów, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Artykuł wraz z komentarzami ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej z dnia 19 listopada 2016 r., link.