Firmy będą mogły zastrzegać nowe formy znaków towarowych

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 21/01/2019

Michał Tuszyński

Znak towarowy nie będzie już musiał być wyrażany wyłącznie w formie graficznej, a o konieczności opłacenia ochrony na kolejny okres przypomni Urząd Patentowy RP. Takie zmiany niesie ze sobą uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

KOMENTARZ MICHAŁA TUSZYŃSKIEGO

– Znowelizowane przepisy zmieniają definicję znaku towarowego, a co za tym idzie – będzie nim mogło być każde oznaczenie pozwalające odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innej firmy, możliwe do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony – tłumaczy Michał Tuszyński, adwokat, aplikant rzecznikowski z kancelarii GWW.

– W art. 120 ust. 2 zmienionej ustawy ustawodawca przedstawił zredefiniowany katalog znaków towarowych, do których zaliczył chociażby dźwięk. Katalog ten uzupełnia wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania

– Niewątpliwie zmiana ta korzystnie wpłynie na procedury związane z przedłużaniem ochrony na znaki towarowe, przerzucając część obowiązków w tym zakresie na Urząd Patentowy RP.

Artykuł ukazał się 21 stycznia 2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Link do artykułu: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1393249,firmy-beda-mogly-zastrzegac-nowe-formy-znakow-towarowych.html?ref=purchaseCompleted