Autorskie koszty uzyskania przychodów po stronie twórców

Artykuły w prasie specjalistycznej | „Automatyka” | 16/08/2021

Artur Bubrowiecki, Mariusz Tkaczyk

Po publikacjach dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej oraz tzw. IP BOX, przedstawiamy trzecią z popularnych i możliwych do wdrożenia wśród firm z branży automatyki preferencji podatkowych – tzw. podwyższone (50%) koszty uzyskania przychodów. Przedmiotowa preferencja różni się od dwóch poprzednich tym, że zasadniczo jej beneficjentami sś nie tyle firmy ją stosujące, lecz twórcy zatrudnieni przez te firmy. Dzięki zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ich wynagrodzenie netto może być istotnie wyższe.

Uwaga! Ochronie autorskiej podlegają nie tylko te utwory, które uzyskały już kształt ostateczny, lecz również wszelkie szkice, projekty, plany, wstępne wersje itp.

Artykuł został opublikowanyw magazynie Automatyka 7-8/2021.

Pobierz PDF