Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

7.02.2019

Rzeszowski oddział GWW we współpracy z Izbą Przemysłowo-Hadlową zorganizowały szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR). Regulacje, które weszły w życie już 1 stycznia, cechuje wysoki poziom skomplikowania i niejasności.  Nasi eksperci, Andrzej Ladziński, doradca podatkowy i partner zarządzający GWW Tax oraz Dominik Wasiluk, prawnik, omawiali liczne wątpliwości, które pojawiają w zakresie nowych przepisów.

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.). Nowelizacja wprowadziła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR), dodając do Ordynacji podatkowej w Dziale III nowy rozdział 11a – „Informacje o schematach podatkowych”.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy przedsiębiorca, który podejmuje czynności zmierzające do uzyskania korzyści podatkowej, jest co do zasady zobowiązany do poinformowania organów podatkowych o swoich działaniach. Obowiązek obejmuje przekazywanie informacji o planowaniu podatkowym, jak  również o ulgach i preferencjach podatkowych. 

Wprowadzone regulacje cechuje wysoki poziom skomplikowania i niejasności. Należy mieć na uwadze, że niepoprawne lub nieterminowe wypełnienie obowiązków raportowych może być potraktowane jako przestępstwo karnoskarbowe. 

Szkolenie odbyło się w 5 lutego br. w Rzeszowie.

Pobierz PDF

We use cookies to tailor our services to individual needs of the users. If you continue to use this service, cookies will be stored in the device memory. More information about cookies as well as complete information on the rights and obligations imposed upon entering of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) into force is available in our Privacy Policy.

cookie consent