PAKIET ZMIAN PODATKOWYCH: na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

PAKIET ZMIAN PODATKOWYCH: na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

24.03.2020

Wraz z ogłoszeniem tzw. tarczy antykryzysowej, rząd przedstawił propozycje zmian, które mają ulżyć przedsiębiorcom.

Wszystkie przyjęte zmiany mają znaleźć się w specustawie, która w najbliższy czwartek trafi do Sejmu. Nowelizacja ma wejść w życie w dzień następujący po głoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.

Podsumowanie zmian odnoszące się do podatków, jakie zostały zaproponowane znajdą Państwo w dzisiejszym alercie podatkowym.

Alert do pobrania tutaj.

We use cookies to tailor our services to individual needs of the users. If you continue to use this service, cookies will be stored in the device memory. More information about cookies as well as complete information on the rights and obligations imposed upon entering of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) into force is available in our Privacy Policy.

cookie consent