Publikacje

prawnik, of counsel

Rzeczpospolita 21.01.2013

Po wyroku wciąż są pytania

Wyrok uchylający cofa procedurę i przedłuża drogę do finalnego zwycięstwa, które gmina Gołdap odniosła już raz przed WSA – rozmowa z Grzegorzem Karwatowiczem z GWW Legal nt. konsekwencji orzeczenia NSA w sprawie nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 14.01.2013

Czy uproszczone zaliczki zmiękczą nowe regulacje dotyczące zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy przewidujące obowiązek zmniejszania kosztów podatkowych o kwoty zobowiązań, które nie zostały uregulowane we wskazanych w ustawie terminach – rozmowa z Arturem Cmochem, doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzający GWW Tax.

radca prawny, of counsel

Polskie Radio Olsztyn 09.01.2013

Problemy gmin z rozliczaniem inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych

W audycji „Popołudniowy Program Publicystyczny” Jacek Wilczewski, wspólnik GWW Legal wyjaśnia problemy gmin z rozliczaniem inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

 

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 07.01.2013

Udział w zyskach nie musi zależeć od wysokości wkładu

Wspólnicy spółki jawnej wnoszą do niej wkłady, spodziewając się w przyszłości uzyskania określonych dochodów. Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal wyjaśnia, czy każdy wspólnik takiej spółki ma prawo do równego udziału w zyskach bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik GWW Tax

aplikant radcowski

Rzeczpospolita 02.01.2013

Jakie ryzyko w VAT powoduje konsolidacja spółek

Przegląd dotychczasowej wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe i sądy pokazuje, że nie zawsze są one korzystne dla podatnika. Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po zarejestrowaniu przejęcia może być zakwestionowane przez fiskusa – jak temu zaradzić piszą eksperci GWW Tax, Sebastian Gumiela oraz Daria Prygiel.