pl

Zaświadczenie utrudni sprzedaż uwłaszczonym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Marek Szymanek komentuje art. 1 ustawy, która powstała z myślą o posiadających mieszkania i domy na gruntach znajdujących się na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste. 

"Z jednej strony, dotychczasowi współużytkownicy wieczyści gruntów spełniających przesłanki ustawy z mocy prawa staną się współwłaścicielami nieruchomości, ale z drugiej do chwili otrzymania zaświadczenia nie będą mogli ujawnić tego faktu w księdze wieczystej ani skutecznie przeprowadzić transakcji sprzedaży" – wskazuje z kolei radca prawny Marek Szymanek.

"Zdaniem Marka Szymanka rozwiązaniem może być też skrócenie terminu na wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – np. do dwóch miesięcy w trybie wnioskowym, tak jak było to w pierwotnej wersji projektu. – Taki termin, przy uwzględnieniu czasu zwykle poświęcanego na przygotowanie transakcji, nie wydaje się już tak dolegliwy" – mówi Szymanek. 

Artykuł z komentarzem mec. Marka Szymanka dostępny pod linkiem: https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/309279881-Zaswiadczenie-utrudni-sprzedaz-uwlaszczonym.html 

 

 

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera