Wojciech Puszkarewicz

Wojciech Puszkarewicz

senior associate

Praktyki

VAT

Kontakt

Wojciech Puszkarewicz

senior associate

Bioarrow
  • Po studiach, od 1992 r., pracował w administracji publicznej. Najpierw w ZUS w oddziale Nowy Sącz w wydziale kontroli. Od 1994 w administracji skarbowej, w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach w kontroli podatkowej, a od 1996 roku – w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Przeszedł wszystkie szczeble w kontroli skarbowej od referendarza do inspektora kontroli skarbowej (po zdanym egzaminie).
  • Prowadził samodzielnie kontrole skarbowe w wielu firmach, szczególnie z zakresu podatku od towarów i usług oraz nieujawnionych źródeł przychodu. Od reformy aparatu skarbowego w 2017 r. pracował w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym jako starszy ekspert skarbowy. 
  • W GWW od 2022 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), Wydział ekonomiczny – magister ekonomii.