Magdalena Lenart

Magdalena Lenart

konsultant ds. podatków

Praktyki

Podatek dochodowy

VAT, akcyza i cło

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
  • Magdalena.Lenart@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Magdalena Lenart

konsultant ds. podatków

Bioarrow
  • W trakcie studiów odbywała praktyki zawodowe w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście, w dziale czynności sprawdzających podatków majątkowych. W 2016 r. po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Mokotów w Referacie Spraw Karnych Skarbowych, gdzie prowadziła postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, także pod nadzorem prokuratorskim w prawach o przestępstwa stypizowane w ustawie o rachunkowości. Reprezentowała również Naczelnika Urzędu przed Sądami Powszechnymi – występując w roli Oskarżyciela publicznego.
  • Zajmuje się podatkową obsługą podmiotów z branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, przygotowywania opinii i analiz podatkowych.
  • W GWW od grudnia 2017 r.
Wykształceniearrow
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, kierunek Administracja, licencjat - 2014 r.
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, kierunek Administracja, specjalność Finanse publiczne i bankowość centralna, magister - 2016 r.