Łukasz Czyż

Łukasz Czyż

doradca podatkowy, senior associate

Praktyki

Spory podatkowe

Podatek dochodowy

Planowanie podatkowe

VAT

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
 • Lukasz.Czyz@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Łukasz Czyż

doradca podatkowy, senior associate

Bioarrow
 • Zajmuje się prawem podatkowym od 2013 r., kiedy w trakcie studiów rozpoczął pracę dla podmiotu z wielkiej czwórki, a następnie w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz międzynarodowej firmy konsultingowej.
 • Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie podatku CIT, VAT oraz PCC.

 • Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branży medialnej, produkcyjnej i finansowej. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów podatkowych oraz badań typu due dilligence, a także reprezentacji klientów przed organami i sądami administracyjnymi. 

 • Odpowiada za proces opiniowania dokumentów, weryfikację rozliczeń podatkowych pod względem ich poprawności, a także uczestniczy w określaniu skutków podatkowych i ryzyka podatkowego nowych projektów biznesowych. Uczestniczy również w postępowaniach przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi. 

 • W GWW od 2018 r.

Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2015 r.
 • Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość, magister – 2015 r.
 • Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho, stypendium Erasmus – 2010 r.
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, licencjat – 2010 r.
 • Egzamin państwowy na doradcę podatkowego – 2016 r.