Karolina Kołban

Karolina Kołban

associate

Praktyki

Telekomunikacja

Ochrona danych osobowych

Energetyka, surowce naturalne, paliwa

Kontakt
 • Karolina.Kolban@gww.pl
 • +61 659 00 00
 • biuro w Poznaniu

Karolina Kołban

associate

Bioarrow
 • Doświadczenie z zakresu prawa publicznego zdobywała, pracując jako konsultantka w dziale doradztwa podatkowego w jednej z firm wielkiej czwórki.
 • Specjalizuje się w prawie sektorów regulowanych, w szczególności energetycznym oraz telekomunikacyjnym. W ramach doradztwa na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym zajmuje się m.in. wzorcami umownymi z odbiorcami energii, zagadnieniami z zakresu efektywności energetycznej, energetyki odnawialnej, kogeneracji oraz innymi, nierzadko specjalistycznymi, zagadnieniami regulacyjnymi na rynku paliw gazowych i w elektroenergetyce.
 • Jednocześnie posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa telekomunikacyjnego, w tym związanych z umowami dotyczącymi dostępu telekomunikacyjnego, dostępu do infrastruktury, jak również w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed prezesem UKE i postępowaniach odwoławczych od decyzji tego organu, w tym dotyczących częstotliwości.
 • Uczestniczyła w pracach nad tworzeniem regulacji prawnych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 • Udziela również bieżącego wsparcia prawnego w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów działających w sektorze publicznym i komercyjnym, w tym w branży IT, medycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

 • Posiada ponadto doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych audytów oraz wdrożeń regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, sektora logistycznego oraz IT.

 • W GWW od 2015 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2012 r.
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.
Publikacjearrow