Ewa Leszczyńska

Ewa Leszczyńska

doradca podatkowy

Praktyki

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
  • Ewa.Leszczynska@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Ewa Leszczyńska

doradca podatkowy

Bioarrow
  • Zajmuje się podatkami od 2002 r., kiedy po studiach rozpoczęła pracę w administracji skarbowej, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w dziale podatków pośrednich.
  • Specjalizuje się w obsłudze podatkowej klientów korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branży telewizji satelitarnej i telekomunikacyjnej a także flotowej. Odpowiada za proces opiniowania umów i innych dokumentów, np. regulaminów oraz za weryfikację rozliczeń podatkowych pod względem ich poprawności, w szczególności podatku od towarów i usług, a także uczestniczy w określaniu skutków podatkowych i ryzyka podatkowego nowych projektów biznesowych. Uczestniczy również w postępowaniach przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi. Jest autorką artykułów o tematyce podatkowej w prasie fachowej.
  • W GWW od 2008 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet w Białymstoku, magister prawa - 2002 r. 
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe Prawo podatkowe - 2006 r.
  • Egzamin państwowy na doradcę podatkowego - 2007 r., wpis w 2010 r.
Publikacjearrow