Andrzej Próchnicki

Andrzej Próchnicki

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Praktyki

Spory podatkowe

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
  • Andrzej.Prochnicki@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Andrzej Próchnicki

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Bioarrow
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w organach kontroli skarbowej oraz administracji podatkowej. Legitymuje się kwalifikacjami inspektora kontroli skarbowej oraz doświadczeniem w prowadzeniu kontroli podmiotów gospodarczych. Przez klika lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, nadzorując pracę izb i urzędów skarbowych.
  • Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz audycie podatkowym. W GWW kieruje pracą zespołu zapewniającego obsługę podatkową dla spółek z grupy zajmującej wiodącą pozycję na polskim rynku zintegrowanych usług multimedialnych i telekomunikacyjnych. Uczestniczył w opracowywaniu strategii podatkowych i ich wdrażaniu w odniesieniu do projektów zaliczanych do największych na polskim rynku transakcji M&A ostatnich lat.
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego IV kadencji. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami – wykładowca na studiach podyplomowych.
Wykształceniearrow
  • University of Finance and Management in Białystok, Bachelor degree studies in Finance and Banking
  • University of Białystok, Master of Laws
Publikacjearrow