Rynki kapitałowe

Zakres praktykiarrow
  • Przygotowujemy umowy o ustanowienie administratora hipoteki.
  • Współtworzymy warunki propozycji nabycia oraz opracowujemy warunki emisji obligacji.
  • Zajmujemy się bieżącym zarządzaniem hipotekami, rachunkami powierniczymi oraz zastawem rejestrowym.
  • Zabezpieczającymi wierzytelności z obligacji; pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami emisji w całym okresie zapadalności obligacji.
  • Uczestniczymy w transakcjach mających na celu zmianę przedmiotu zabezpieczenia obligacji w okresie ich istnienia.
  • Dochodzimy roszczeń z obligacji, w przypadku braku spełnienia zobowiązań wynikających z obligacji.