Ochrona danych osobowych

Zakres praktykiarrow
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. 
  • Przeprowadzamy audyt prawny celem ustalenia stopnia dostosowania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych do wymogów RODO.
  • Wspieramy przedsiębiorców w identyfikacji obszarów i zakresów przetwarzania danych osobowych.
  • Przygotowujemy dokumentację w obszarze ochrony danych osobowych.
  • Doradzamy w zakresie dostosowania środków technologicznych (we współpracy z partnerem IT) oraz organizacyjnych do stwierdzonych w organizacji zagrożeń i ryzyk.
  • Wspieramy przedsiębiorców przy ocenie skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPiA).
  • Oferujemy pomoc we wdrożeniu wszelkich niezbędnych zmian w organizacji wynikających z wymogów ochrony danych osobowych.
  • Przeprowadzamy interaktywne szkolenia zamknięte, dostosowane do indywidulanych potrzeb Klienta, które opierają się na licznych przykładach (kazusach).