pl

Montaż reklamy trwale związanej z gruntem

Urządzenia reklamowe zaliczyć należy do budowli, które zdefiniowane są w art. 3 pkt 3) prawa budowlanego (PB). Za budowlę uważa się więc każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe. Definicja budowli ma charakter otwarty, zaś zawarte w niej wyliczenie obiektów jest przykładowe. Dlatego urządzenie reklamowe niezwiązane trwale z gruntem stanowi budowlę, analogicznie jak np. sieci techniczne, czy wolnostojące maszty antenowe, też przykładowo wymienione w tym przepisie. – wyjaśnia Marek Szymanek, radca prawny.

Autor

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera