pl

ALERT | Projekt nowelizacji – rozwiązania służące ochronie odbiorców energii

W czwartek 13 lipca 2023 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Szczegółowy opis zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji znajdą Państwo w alercie:
https://newsletter.gww.pl/alert/Nowelizacja-ograniczenie-wysokosci-i-zamrozeniu-cen-energii-072023.pdf

Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji obejmują:

  • Zwiększenie dla gospodarstw domowych limitów zużycia energii elektrycznej objętych zamrożeniem cen.

Po wejściu w życie ustawy roczny limit zwiększy się:

z 2000 kWh do 3000 kWh – dla gospodarstw domowych;

z 2600 kWh do 3600 kWh – dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością;

z 3000 kWh do 4000 kWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne.

Ponadto proponowany jest nowy limit 6000 kWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego, którego źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest pompa ciepła zasilana elektrycznie.

  • Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi).
  • Zmiana sposobu ustalania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – Do Funduszu trafiać mają odpisy od nadmiarowych przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Z Funduszu finansowane będą rekompensaty dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną zobowiązanych do stosowania cen maksymalnych.
  • Wprowadzenie tzw. składki solidarnościowej – Obowiązek uiszczania składki ma objąć podmioty zajmujące się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem. Składka solidarnościowa ma być uiszczana od nadzwyczajnych zysków (nadmiarowych dochodów) uzyskanych w 2022 r.

Nadmiarowe dochody to dochody, które przekraczają 120% średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody zostaną obciążone składką w wysokości 33%.

Środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji pod kątem przygotowania się do planowanych zmian zachęcamy do kontaktu z Dominiką Kamińską oraz Mateuszem Skorupskim.

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera