pl

Specustawa może wstrzymać zwrot podatku VAT?

1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, dalej: „Specustawa”). Przewiduje ona, w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią (a wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego), m.in. wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych. Jakkolwiek rozwiązanie to na pierwszy rzut oka wydaje się rozwiązaniem słusznym, to z drugiej strony, może być wykorzystywane przez organy podatkowe do blokowania (wstrzymywania) zwrotów podatku VAT.

Link do artykułu: http://lexplorers.pl/specustawa-moze-wstrzymac-zwrot-podatku-vat/

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera