Katarzyna Tokarska

Katarzyna Tokarska

prawnik, junior associate

Praktyki

Ceny transferowe

Kontakt
  • katarzyna.tokarska@gww.pl
  • 0048 22 212 00 00 
  • biuro w Warszawie

Katarzyna Tokarska

prawnik, junior associate

Bioarrow
  • Pierwsze kroki w praktyce Cen Transferowych stawiała w ramach studenckich praktyk zawodowych w GWW.
  • Zajmuje się przygotowywaniem i sporządzaniem analiz benchmarkingowych, jak również opracowywaniem oraz weryfikacją dokumentacji z zakresu cen transferowych.
  • W GWW od 2020 r.
Wykształceniearrow
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawo –  2022 r.