Hubert Sierzycki

Hubert Sierzycki

adwokat, associate

Praktyki

Spory podatkowe

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt

Hubert Sierzycki

adwokat, associate

Bioarrow
  • Od 2008 r. związany z administracją skarbową, w tym w latach 2018–2022 na stanowisku zastępcy naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, gdzie nadzorował pion analiz, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.

  • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie podatkowym, w szczególności w zakresie egzekucji administracyjnej, kontroli oraz postępowań podatkowych.   

  • W GWW od 2022 r.

Wykształceniearrow
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2013 r.
  • Egzamin państwowy na urzędnika mianowanego – 2017 r.
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studia podyplomowe, prawo podatkowe – 2020 r.
  • Egzamin adwokacki i wpis na listę – 2023 r.