Daniel Zarzycki

Daniel Zarzycki

prawnik, partner GWW Tax

Praktyki

Spory podatkowe

Planowanie podatkowe

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
  • Daniel.Zarzycki@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Daniel Zarzycki

prawnik, partner GWW Tax

Bioarrow
  • Praktykę zawodową rozpoczął jako konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers w Polsce (2001 – 2004), pracując w zespole świadczącym usługi doradcze głównie dla podmiotów z branży farmaceutycznej i chemicznej. 
  • Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w  zakresie podatkowych aspektów: akcji marketingowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, a także prowadzenia projektów optymalizacyjnych w zakresie rozliczeń podatkowych, opodatkowania transakcji usługowych, obrotu międzynarodowego oraz kontaktach podatników z organami skarbowymi.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych na rzecz podmiotów z branży TMT i farmaceutycznej oraz w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Od 2005 r. kieruje zespołami prawników świadczącymi usługi doradztwa podatkowego oraz odpowiedzialnymi za rozliczenia w zakresie podatków w dużych podmiotach gospodarczych z branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej.
  • W GWW od 2004 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2001 r.