Andrzej Ladziński

Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, partner zarządzający GWW Tax

Praktyki

Spory podatkowe

Kontakt
 • Andrzej.Ladzinski@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, partner zarządzający GWW Tax

Bioarrow
 • Zajmuje się podatkami od 1995 r., kiedy po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej, w Urzędzie Skarbowym Poznań-Nowe Miasto w dziale podatków pośrednich.
 • Specjalizuje się postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w szczególności w zakresie podatku dochodowego.
 • W latach 2006–2012 członek Komisji Prawnej FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej).
 • Od 2015 r. ekspert Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.
 • Od 2018 r. członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W latach 2018–2021 Przewodniczący Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa w ramach KRDP. Od 2021 r. przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 • W GWW od 1997 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1995 r.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie podatków – 1997 r.
 • Egzamin państwowy na doradcę podatkowego – 2004 r.
Publikacjearrow
Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2021

Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej z perspektywy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu

Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2019

Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom II)

Monografie/Publikacje książkowe Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018, Wolters Kluwers 2018

Skuteczność na gruncie prawa podatkowego czynności prawnych dokonanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – stan prawny obowiązujący przed 15.07.2016 r.

Monografie/Publikacje książkowe Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Wolters Kluwers 2018

GAAR w polskim prawie podatkowym

Monografie/Publikacje książkowe Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer 2017

Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14

Monografie/Publikacje książkowe Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer 2017

Początek biegu terminu przedawnienia (wyrok NSA z 6.12.2016 r., II FSK 3678/14)

Monografie/Publikacje książkowe Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer 2016

Zawieszenie postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości wskutek wszczęcia postępowania na podstawie art. 1891 k.p.c. przez inny organ (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 października 2015 r., I SA/Wr 1244/15)

Monografie/Publikacje książkowe Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer 2016

Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym

Raporty GWW 17/02/2020

RAPORT: Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych

Raporty GWW 12/12/2019

Raport Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych w Trakcie Postępowań Kontrolnych i Podatkowych - Analiza Praktyki Stosowania Art. 70 § 6 Pkt 1 Ordynacji Podatkowej

Raporty www.radapodatkowa.pl 07/08/2012

Raport na temat stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w praktyce państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowych – 2012 r.

Artykuły w prasie specjalistycznej „Przegląd Podatkowy” 01/02/2022

Korzyść podatkowa w rozumieniu przepisów o GAAR – analiza problemu na przykładzie opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 13/05/2019

O nieprawidłowości implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/01/2019

Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - powrót do przeszłości

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 31/12/2008

Granice swobodnego kształtowania przez podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych - geneza i zakres stosowania art. 199a ordynacji podatkowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalenia istnienia stosunku prawnego

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Kompetencje organów podatkowych w zakresie oceny skutków podatkowych czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnych w oparciu o reguły wykładni oświadczeń woli składanych przez podatników

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Geneza i zakres stosowania art. 199 a ordynacji podatkowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 04/09/2008

Glosa do wyroku NSA z dn. 30 stycznia 2008 r. (II FSK !1471/06)

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 23/06/2008

Prawne granice optymalizacji podatkowej

Bieżące opinie i komentarze Prawo.pl 03/11/2022

Doradcy podatkowi szykują się na zmianę pokoleń i stylu pracy

Bieżące opinie i komentarze Prawo.pl 05/10/2022

Gdy fiskus wie wszystko o VAT, powinien odpuścić jego dochodzenie po trzech latach

Bieżące opinie i komentarze Prawo.pl 15/07/2022

Wraca temat dużej reformy zawodu doradcy podatkowego

Bieżące opinie i komentarze Dzień dobry podatki [podcast], odc. 66 25/05/2022

Doradcy podatkowi – dokąd zmierzamy?

Bieżące opinie i komentarze „Rzeczpospolita” 02/03/2022

Andrzej Ladziński: Automaty nas nie zastąpią

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/07/2021

Zmiany w sprawie zawieszenia przedawnienia? MF czeka na TK

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 21/07/2020

Samorząd doradców podatkowych apeluje, by NSA napiętnował nadużywanie postępowań karnych skarbowych

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 13/12/2019

Autorytet fiskusa i państwa w ruinie

Bieżące opinie i komentarze Puls Biznesu 13/11/2019

Wielka draka między doradcami, MF i fiskusem

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 11/06/2019

Pomieszanie z poplątaniem, czyli o zmianie modelu stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/05/2019

Wyroki TK, TSUE i uchwały NSA to za mało. Przedawnienie wziąż budzi spory

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/10/2018

Administracja podatkowa zbroi się na wojnę, która już była

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 18/10/2018

Tajemnica zawodowa: Sejm pracuje nad przepisami o raportowaniu schematów podatkowych

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 08/10/2018

Nadpłata podatku - czy nie da się prościej?

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 02/10/2018

Nowa ordynacja podatkowa: przy przedawnieniu nic się nie zmieni

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 31/03/2014

Urzędy kontroli skarbowej na granicy prawa

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 12/08/2013

Informacje są ujawniane, gdy służą interesom ogółu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/04/2013

Rola systemu podatkowego: zasilanie budżetu czy stymulowanie gospodarki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 27/03/2013

Spółki komandytowe mogą zniknąć z kodeksu

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 18/03/2013

Nierozwiązany problem: VAT i złom

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 09/07/2012

Fiskus ucieka przed przedawnieniem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/04/2012

Klauzula przeciw obejściu prawa podatkowego musi być precyzyjna

Bieżące opinie i komentarze Kancelaria 18/12/2009

Polscy prawnicy zdobywają świat

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 05/11/2009

Optymalizujesz podatki, licz się z ryzykiem

Bieżące opinie i komentarze Parkiet 31/08/2009

Prawne granice optymalizacji

Bieżące opinie i komentarze Parkiet 31/08/2009

Obejście prawa podatkowego – ryzyko przy optymalizacji

Rekomendacjearrow

„A smart guy who can deal with CEO’s and ordinary employees alike”.

Chambers Europe 2008

„He really tries to understand the background and nature of the business and the transaction”.

Chambers Europe 2008

Prawnik rekomendowany w kategorii Doradcy podatkowi (Up and Coming). Opinie klientów: „Andrzej Ladziński enters the rankings due to his growing market presence. He is particularly active in representing clients in tax litigation and gains recognition for his «very good knowledge» of tax issues in the telecoms sector”.

Chambers Europe 2018

Prawnik rekomendowany w kategorii Doradcy podatkowi (Up and Coming).

Chambers Europe 2019