Marta Kosz

asystent prawnika

Practices

Transfer Pricing

Contact us
  • Marta.Kosz@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biura w Warszawie

Marta Kosz

asystent prawnika

Experiencearrow
  • Pierwsze kroki w praktyce cen transferowych stawiała w ramach studenckich praktyk zawodowych w GWW.  
  • Obecnie współtworzy zespół cen transferowych zajmując się opracowywaniem dokumentacji z zakresu cen transferowych.
  • W GWW od 2020 r.
Educationarrow
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość