Zastrzeżenia prawne

Treści i materiały umieszczone w serwisie gww.pl

Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona.

Korzystanie z tych materiałów wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:
 

Administrator danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych (dalej: Administrator) są:

 • GWW GRYNHOFF I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa,
 • GWW LADZIŃSKI, CMOCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
   

Punkt kontaktowy

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres poczty e-mail: warszawa@gww.pl lub pisemnie na adres Współadministratora wskazanego w pkt. 1 powyżej.
 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane dla celów analitycznych, związanych z funkcjonowaniem stron internetowych

Podstawa przetwarzania: udzielona zgoda, lub uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru produktów/usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych stron internetowych, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odwiedzających nasze strony internetowe, analizy finansowej naszej spółki itp.) art. 6 ust. 1 lit a i lit. f.
 

Okres przez który dane będą przechowywane

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,

Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o zgodę, można w każdej chwili ją wycofać, a przetwarzanie możliwe jest tylko do tego momentu.
 

Odbiorcy danych

 • Dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej (w celach, analitycznych).
 • Ponadto dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.
   

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe mogą nie będą udostępnianie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

Wspólne uzgodnienia między administratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, W szczególności uzgodniliśmy, że:

 • Administratorzy są wspólnie odpowiedzialni za realizację obowiązków informacyjnych, i może być on zrealizowany przez każdego z nich.
 • Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw podmiotu danych osobowych, a Współadministrator nr 1 odpowiada za zrealizowanie żądań podmiotu danych osobowych. To oznacza, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw podmiotu danych osobowych Współadministratorowi nr 1, który jest odpowiedzialny za realizację żądania podmiotu danych osobowych.
 • Współadministrator nr 2 może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Współadministratora nr 1, pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane wyłącznie w tych samych celach, w których robi do Współadministrator nr 1.
 • Powyższe informacja stanową zasadniczą cześć uzgodnień dokonanych między Współadministratorami.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w celach analitycznych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem www.uodo.gov.pl
   

Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Możemy korzystać z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • dostosowywania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
   

Inne technologie

W trakcie odwiedzin stron WWW serwisu przez użytkownika, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony może również gromadzić następujące dane: zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika); czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi; w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer); informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji; inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html).

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

cookie consent