Reklama: aspekty prawne

Monografie/Publikacje książkowe | red. nauk. Monika Namysłowska, C.H. Beck 2012 | 2012

Jacek Olma

Mec. Jacek Olma jest współautorem rozdziału Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w reklamie – praktyczne aspekty postępowania sądowego w publikacji Reklama: aspekty prawne. Publikacja w kompleksowy sposób przedstawiona istotne w praktyce i dyskusyjne aspekty prawa reklamy, w tym zagadnienia z zakresu zwalczania nieuczciwej reklamy, reklamy wybranych towarów i usług, reklamy w mediach, ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych w reklamie, dochodzenia roszczeń i stosowanych sankcji.