Znak towarowy można amortyzować

Bieżące opinie i komentarze | Puls Biznesu | 24/03/2014

Artur Cmoch

Artur Cmoch, doradca podatkowy GWW Tax wyjaśnia kiedy możliwa jest amortyzacja niezarejestrowanego znaku towarowego.

Niezarejestrowany znak towarowy może stanowić utwór w odniesieniu do którego przysługują prawa ochronne wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim, niezależnie od objęcia lub nieobjęcia ich ochroną wynikającą z rejestracji w urzędzie patentowym. Dlatego też nabyte  przez podatnika znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Pobierz PDF

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent