Zgłoszenia znaków towarowych przez firmy będą tańsze i łatwiejsze

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 17/07/2013

Karol Kuch

Nowe przepisy będą zapobiegały takim sytuacjom, w których osoby nieposiadające żadnych uprawnień dokonują wcześniejszej rejestracji niż uprawniony, co obecnie się zdarza – wyjaśnia Karol Kuch, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

Pobierz PDF