Zbiorowe dochodzenie roszczeń

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 17/11/2009

Jacek Olma

Radca prawny, Jacek Olma analizuje ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – Projekt przewiduje możliwość wspólnego dochodzenia przez co najmniej 10 osób roszczeń jednego rodzaju opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Postępowanie grupowe ma być narzędziem dochodzenia podobnych roszczeń przez podmioty „słabsze” przeciwko „silniejszym”. Z brzmienia ustawy wynika, że wśród dochodzących swoich praw grupowo mogą znaleźć się również przedsiębiorcy. Co do zasady należy spodziewać się jednak, że podmioty te będą - obok Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego - po stronie pozwanej.

 

Pobierz PDF