Zatrudnienie cudzoziemca – język umowy o pracę i innych dokumentów

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 07/02/2022

Joanna Łukaszczuk

Zawarcie umowy o pracę z cudzoziemcem – poza obowiązkami związanymi z legalizacją jego pobytu i pracy w Polsce – rodzi również szereg dodatkowych pytań. W jakim języku sporządzić umowy o pracę z cudzoziemcem i inne dokumenty związane z zatrudnieniem? Czy przetłumaczyć regulaminy wewnątrzzakładowe obowiązujące u pracodawcy na język obcy?

Na te pytania odpowiada dr Joanna Łukaszczuk na łamach Lexplorers.pl pod adresem: http://lexplorers.pl/jezyk-umowy-o-prace/.