Zasady opodatkowania zbycia nieruchomości do 31.12.2008 i po 1.1.2009

Artykuły w prasie specjalistycznej | Nieruchomości C.H. Beck | 30/01/2009

Aldona Leszczyńska-Mikulska

"Od dnia 1.1.2009 r. będą obowiązywały nowe zasady w zakresie opodatkowania PIT sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Do istotnych zmian dla podatników należy zaliczyć likwidację tzw. ulgi meldunkowej, co jest konsekwencją planowanego zniesienia obowiązku meldunkowego. W zamian za zniesienie ulgi meldunkowej, od dnia 1.1.2009 r. zostanie przywrócone zwolnienie z PIT, które obowiązywało do końca 2006 r. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie, w przypadku gdy podatnik w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych, przeznaczy środki pieniężne uzyskane z ich sprzedaży na określone w ustawie cele mieszkaniowe. Ponadto, nadal będzie obowiązywała zasada, zgodnie z którą opodatkowaniu PIT nie podlega odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, pod warunkiem że ich odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło ich nabycie (jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej)" - pisze Aldona Leszczyńska-Mikulska.

Pełny artykuł dostępny tutaj.