Wdając się w spór z pracodawcą trzeba mieć dowody jego nierzetelności

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 28/03/2012

Jacek Olma

Kodeks postępowania cywilnego, który reguluje zagadnienie prowadzenia postępowania dowodowego m. in. w sprawach z zakresu prawa pracy, w ogóle nie porusza dopuszczalności przeprowadzenia dowodu pozyskanego w sposób sprzeczny z prawem. Z kolei konstytucyjna zasada państwa prawnego (art. 2) sugeruje niedopuszczalność respektowania przez sądy dowodów pozyskanych z naruszeniem przepisów. Zwłaszcza wtedy, gdy zostały zdobyte w drodze przestępstwa. W praktyce jednak stanowiska sądów są różne – od rygorystycznych, z których wynika, że co do zasady dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem nie wolno dopuścić w postępowaniu cywilnym, po całkowite ignorowanie pochodzenia dowodu i swobodne jego dopuszczanie – wyjaśnia Jacek Olma, radca prawny GWW Legal.

 

Pobierz PDF