VAT – pyrrusowe zwycięstwo z fiskusem

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 02/10/2014

Zdzisław Modzelewski

Zdzisław Modzelewski dowodzi, że w podatkach można przegrać, pomimo … wygranej. Najczęściej powodem takiego „pyrrusowego zwycięstwa” jest nieznajomość przepisów. Artykuł zainspirowany został lipcowym orzeczeniem WSA w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Rz 390/14). Sprawa była komentowana już wcześniej w Rzeczpospolitej („Gdy koszty remontu zaliczane są na poczet czynszu”).W ocenie stanu faktycznego pomylili się tutaj wszyscy: zainteresowana spółka, sąd, a nawet komentujący orzeczenie eksperci. Sprawa trafiła do sądu w wyniku zaskarżenia indywidualnej interpretacji wydanej przez ministra finansów i w konsekwencji spółka uzyskała wyrok przyznający jej rację. Okazuje się jednak, że wyrok ten, mimo iż pozytywny dla spółki, jest błędny, a co gorsza, niekorzystny dla niej, a ściślej dla podmiotów biorących udział w transakcji, która była analizowana przez sąd (…) – pisze Zdzisław Modzelewski.

Pobierz PDF