VAT: jak sprzedawcy mają stosować procedurę Tax Free

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 04/08/2017

Zdzisław Modzelewski

Fiskus kwestionuje rozliczenia sklepów, jeżeli uzna, że ilość oraz częstotliwość zakupów dokonanych przez podróżnego świadczy o profesjonalnym obrocie. Zdzisław Modzelewski komentuje odpowiedź resortu na interpelację poselską dot. tego, jak sprzedawcy mają stosować zwrot VAT do podróżnych spoza UE.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Praktyka stosowana przez organy podatkowe w zakresie Tax Free jest w oczywisty sposób niezgodna z prawem krajowym, jak też prawem UE. W efekcie powinna zostać zaskarżona przez przedsiębiorców do Komisji Europejskiej. Żaden przepis nie zabrania stosowania Tax Free w przypadku, gdy podróżny kupuje kilka sztuk tego samego towaru. Ministerstwo Finansów nie może też nakładać na przedsiębiorców obowiązku prowadzenia „specjalnej” ewidencji, jeśli taki wymóg nie wynika wprost z przepisów. Trudno zrozumieć, jaki rzeczywiście cel chce osiągnąć resort, poza utrudnieniami dla sprzedawców.

Artykuł ukazał się wraz z komentarzem w Rzeczpospolitej z dnia 4 sierpnia 2017 r., link.